Spolufinancování projektu

 

Akce je financována z projektu Kreativní vouchery pro Kraj Pernštejnů.

 

 

Název projektu: Prezentační fotografie

 

Anotace:

Předmětem tohoto projektu je vytvoření nových firemních fotografií celé produktové řady, pro další prezentační účely.

 

Popis cílů projektu:

- Získat kvalitní prezentační materiál

- Vytvoření podkladů (prezentačních fotografií) pro tvorbu dalších prezentačních materiálů

- Aktualizace webové prezentace pomocí nových fotografií

- Oslovení nových zákazníků a obchodních partnerů